Vyber si studium podle sebeSOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
Studijní středisko Znojmo
Loucká 656/21, Znojmo 669 02
Prezenční forma: 515 224 891
Kombinovaná forma: 515 222 597
info@svse.cz
www.svse.cz
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
Studijní středisko Praha
Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
Kombinovaná forma: 222 125 256
info@svse.cz
www.svse.cz

Účetnictví a finanční řízení podniku

Jako absolvent tohoto oboru najdeš uplatnění v podnikatelském sektoru, zejména ve funkcích podnikových ekonomů, dále v účetních a daňových poradenských firmách, ale také v organizacích státní správy, například na finančních úřadech, obecních a městských úřadech, v rámci interního auditu.

Informace o oboru

 • Studium vychází z požadavků praxe.
 • Unikátní Účetní centrum SVŠE.

Parterem oboru je BDO CA

BDO CA, s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností na světě.


BDO

Proč ve Znojmě?

Studium vychází z požadavků praxe - řada přednášejících působí zároveň jako auditoři a daňoví poradci, naučí Tě, co znamenají čísla v konkrétním podniku.

Vlastní interaktivní studijní materiály, které umožňují řešit příklady on-line.

Unikátní Účetní centrum SVŠE umožňuje studentům v průběhu studia vést pod dohledem auditorů účetnictví reálným účetním jednotkám.

Záznamy přednášek na videu z vybraných lekcí jsou studentům k dispozici on-line na webu školy.


Marketing a management

Najdeš uplatnění na všech manažerských úrovních, při řízení rodinného podniku, ale také v oblasti cestovního ruchu, marketingové komunikace.

Informace o oboru

 • Studenti řeší případové studie.
 • Přednášejí zde úspěšní manažeři z praxe.

Parterem oboru je Ammann

Společnost Ammann Czech Republic, a.s., je rodinná švýcarská firma, která patří mezi nejvýznamnější světové výrobce stavebních strojů pro silniční stavitelství.


Ammann

Proč ve Znojmě?

Studenti řeší případové studie, při kterých si ověřují své znalosti a získávají praktické zkušenosti.

Přednášejí zde úspěšní manažeři z praxe, kteří v rámci workshopů učí studenty manažerské dovednosti, vést obchodní jednání, prezentovat své projekty.

Studenti mají možnost absolvovat stáže v předních českých i zahraničních firmách, například v Číně, Indii, Švýcarsku.

Individuální výuka a rozvoj soft-skills.


Jak se přihlásit

 1. Vyber si svůj obor.
 2. Klikni si na přihlášku.
 3. Vyplň potřebné údaje.
 4. Zaplať poplatek za přijímací řízení.
 5. Dodej co nejdříve úředně ověřené kopie vysvědčení.

Bez přijímacích zkoušek

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na obě formy studia.

Počet přijímaných studentů pro akademický rok 2019/ 2020

 • Obor Účetnictví a finanční řízení podniku – 50 studentů na PF a 70 studentů na KF
 • Obor Marketing a management – 50 studentů na PF a 70 studentů na KF

Termín pro podání přihlášky na prezenční a kombinovanou formu

 • 1. kolo – do 30. dubna
 • 2. kolo – do 31. srpna

Co bude potřeba?

 • vysvědčení (úředně ověřené kopie)
  • výroční ze třetího ročníku
  • pololetní ze čtvrtého ročníku
  • maturitní
 • žádost o koleje

Jak zaplatit?

 • bankovním převodem
  • bankovní spojení: 86-4560930247/0100
  • variabilní symbol: rodné číslo studenta
  • poplatek za přijímací řízení: 400 Kč
 • v hotovosti

Kolik to bude stát

Položka Měsíční náklady na SVŠE Znojmo Měsíční náklady na SVŠE Praha Měsíční náklady na VŠ Praze nebo Brně
Školné 3 600,- 4 400,- 0,-
Ubytování 1 000,- 2 500,- 4 000,-
Jízdné MHD 0,- 300,- 300,-
Celkem 4 600,- 7 200,- 4 300,-

Bc. Jiří Hlávka
absolvent oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Bc. Jirka Hlávka Při rozhodování, jestli jít studovat na vysokou školu právě do Znojma, tak kromě toho že jsem chtěl studovat účetnictví, byly dalším faktorem také finance. Na první pohled se to může jevit jako paradox, ale studium ve Znojmě mě opravdu přišlo přibližně na stejnou částku, jako kdybych studoval na některé z veřejných škol například v Brně. je to zejména z důvodu velmi výhodných finančních podmínek při ubytování na kolejích. Díky tomu se školné prakticky "rozpustí" mezi celkové náklady přijatelným způsobem. A když k tomu připočtete ještě "ušetřené" náklady spojené s životem v menším městě, například ve Znojmě se ušetří za MHD, jelikož se všude dostane člověk pěšky, tak se finance opravdu dají zvládnout.


Školné za semestr

Znojmo
 • Prezenční forma: 18 000,-
 • Kombinovaná forma: 16 900,-
Praha
 • Prezenční forma: 22 000,-
 • Kombinovaná forma: 22 000,-

Studenti prezenční formy mají navíc možnost již v 1. semestru získat poloviční školné.

Stipendia

Škola vyplácí prezenčním studentům sociální a ubytovací stipendia v plné výši (sociální = 3 050 Kč, ubytovací = 540 Kč).

Studenti s výborným prospěchem mají na SVŠE možnost získat také prospěchová stipendia Jejich výše je v závislosti na průměrném prospěchu – maximální částka stipendia je 9 000 Kč za akademický rok.

Vrcholoví sportovci mohou získat sportovní stipendia Jejich výše je v závislosti na jejich sportovních výsledcích (umístění na republikových šampionátech, světové univerziádě).

Ubytování

Nejlevnější ubytování v celé ČR na moderních kolejích, a to díky příspěvku školy.

Měsíční částka za ubytování po odečtení příspěvku od státu a od školy činí 1 000 Kč/měsíc na dvoulůžkovém pokoji a 800 Kč/měsíc na třílůžkovém pokoji.

Příspěvky od školy jsou garantovány po celou dobu bakalářského studia.

Koleje Kolbiště

Vysokoškolské koleje - Kolbiště

Nevaž se, odvaž se!